آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس - خیابان حر عاملی 45 ، انتهای حجت یک ، جنب بوستان ترنم ، پلاک 78

تلفن همراه : 09151003188

تلفکس : 05137271273