لطفا جهت ثبت شکایات از یکی از راه های زیر اقدام فرمایید : 

1- تماس با شماره تلفن 05137271273

2- در بخش نظر سنجی از طریق ارسال نظر و پر کردن فرم مربوطه